Publications

Books

Lukácsi, Z. (2016). Cohesion and writing quality. Saarbrücken: GlobeEdit.

Articles

Lukácsi, Z. (2020). Developing a level-specific checklist for assessing EFL writing. Language Testing. Advance online publication. doi: 10.1177/0265532220916703

Lukácsi, Z., & Fűköh, B. (2020). A tantervi hatékonyság vizsgálata az egyetemi szaknyelvoktatásban [Progress monitoring in English for specific purposes in tertiary education]. Modern Nyelvoktatás, 26(1-2). 28-43.

Lukácsi, Z. (2019). Új utak a nyelvi mérésben [New trends in language testing]. Modern Nyelvoktatás, 25(3-4). 45-64.

Lukácsi, Z., & Fűköh, B. (2018). Vizsgafejlesztés a magyar felsőoktatásban: Egy egyetemi szaknyelvi vizsga kidolgozása és fogadtatása [Language test development in Hungarian tertiary education]. Új Pedagógiai Szemle, 68(9-10). 42-63.

Lukácsi, Z. (2018). Az ingyenes nyelvvizsga [The free language exam]. Nyelvvilág, 21. 104-110.

Lukácsi, Z. (2018). Írásművek lista alapú értékelése: Avagy hogyan mérjünk a nyelvvizsgán (7) [Assessing writing with a checklist]. Nyelvvilág, 21. 7-23.

Lukácsi, Z. (2018). A comparative analysis of Business English examinations. In: M. Lehmann, G. Szabó, R. Lugossy, & M. Nikolov (Eds.), UPRT 2017: Empirical studies in English applied linguistics (pp. 116-127). Pécs: Lingua Franca Csoport.

Lukácsi, Z. (2017). The language instruction scheme for graduates with a withheld degree. In: R. Geld & S. Letica Krevelj (Eds.), UZRT 2017: Empirical studies in English applied linguistics (pp. 43-52). Zagreb: FF Press.

Lukácsi, Z. (2016). Faktoranalízis a nyelvi mérésben – avagy: hogyan mérjünk a nyelvvizsgán [Factor analysis in language testing – or: how to measure language proficiency in a language exam]. Nyelvvilág, 18. 5-19.

Lukácsi, Z. (2016). Értékteremtés a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi képzésében – avagy: hogyan mérjünk az oktatás segítésére [Value added in English for tourism and catering – or: how to measure language proficiency to assist education]. Nyelvvilág, 17. 5-18.

Lukácsi, Z. (2015). Progress Monitoring in Business English at the Budapest Business School. In: J. Mihaljević Djigunović & S. Letica Krevelj (Eds.), UZRT 2014: Empirical studies in English applied linguistics (pp. 167-173). Zagreb: FF Press.

Lukácsi, Z. (2015). A függőleges skálázás a nyelvtudásmérésben – avagy: hogyan mérjünk a nyelvvizsgán [Vertical scaling in language testing, or: how to measure language proficiency in a language exam]. Nyelvvilág, 16. 5-15.

Lukácsi, Z. (2014). Eltérő nehézségű vizsgák, eltérő képességű vizsgázók: A látens regresszió – avagy: hogyan mérjünk a nyelvvizsgán [Different test forms, different candidates: Latent regression – or: how to measure language proficiency in a language exam]. Nyelvvilág, 15. 16-23.

Lukácsi, Z. (2014). A tesztlépések ismétlésének jelentősége a szaknyelvi vizsgák egyenértékesítésében [Repeating test items when equating foreign language examinations for specific purposes]. In: Zs, Bocz (Ed.), Porta Lingua 2014: Szaknyelvi regiszterek és használati színterek (pp. 397-406). Budapest: SZOKOE.

Lukácsi, Z., & Hegedüs, Gy. (2014). Detailed specifications: English for business and professional purposes. Unpublished manuscript, Department of Foreign Languages, Budapest Business School, Budapest, Hungary.

Lukácsi, Z. (2013). Teljesítmény vs. eredmény: Adatfeldolgozási eljárások hazásai nyelvvizsgák értékelésében [Performance vs achievement: Data processing in Hungarian state-accredited language examination systems]. In M. Silye (Ed.), Porta Lingua – 2013: Innováció és nemzetközi együttműködés a szaknyelvi oktatásában és kutatásában (pp. 321-328).Budapest: SZOKOE.

Lukácsi, Z. (2013). Different candidates in different language examination periods. In: J. Dombi , J. Horváth , & M. Nikolov (Eds.), UPRT 2013: Empirical studies in English applied linguistics (pp. 134-146).Pécs: Lingua Franca Csoport.

Lukácsi, Z. (2013). Cohesion and writing quality: Exploring the construct of written cohesion in Euro Examinations (Doctoral dissertation).

Lukácsi, Z. (2013). Az item válasz-elmélet és az item függetlenség elvének megsértése: Az részpontozásos itemek – avagy hogyan mérjünk a nyelvvizsgán [Item response theory and violating the assumption of independence: Partial credit items – or: how to measure language proficiency in a language exam]. Nyelvvilág, 14. 5-12.

Lukácsi, Z. (2012). Illeszkedés és alkalmazhatóság: A modern tesztelméleten alapuló számítógépes programcsomagok képességszint-becslése – avagy: hogyan mérjünk a nyelvvizsgán [Fit and application: Person parameter estimation in software packages based on modern test theory– or: how to measure language proficiency in a language exam]. Nyelvvilág, 12. 5-20.

Lukácsi, Z. (2011). Variation in unsuccessful candidates’ performance levels during the administration of consecutive examinations. In M. Silye (Ed.), Porta Lingua 2011: A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstől a munkaerőpiacig (pp. 317-325). Debrecen: SZOKOE.

Lukácsi, Z. (2011). Principal examiners’ perceptions of test and item analysis. In J. Horváth (Ed.), UPRT 2011: Empirical studies in English applied linguistics (pp. 135-146). Pécs: Lingua Franca Csoport.

Lukácsi, Z. (2011). Contextualisation and self-assessment of bilingual secondary institutions in Hungary. In G. Szabó , J. Horváth , & M. Nikolov (Eds.), UPRT 2009: Empirical studies in English applied linguistics (pp. 21-38.).Pécs: Lingua Franca Csoport.

Lukácsi, Z. (2010). Hazai két tanítási nyelvű középiskolák eredményei, problémái és megoldási javaslatai [Achievments, problems, and solutions in Hungarian dual language secondary institutions]. In Á. Zimányi (Ed.), A tudomány nyelve, a nyelv tudománya : Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében (pp. 530-537). Eger: MANYE.

Lukácsi, Z. (2009). Language and gender: How question tags are classified and characterised in current EFL materials. In R. Lugossy , J. Horváth, & M. Nikolov (Eds.), UPRT 2008: Empirical studies in English applied linguistics (pp. 191-205). Pécs: Lingua Franca Csoport.

Pathóová, I., Iliena, A. E., & Lukácsi, Z. (2009). “I liked my English teacher” – Is this a good enough motive to choose the same career path? In K. Veselá (Ed.), Cudzie jazyky v škole (pp. 79-89). Nitra: Constantine the Philosopher University.

Reviews

Lukácsi, Z. (2009). MaxQDA 2007: A szövegelemzés művészete [MaxQDA 2007: The art of text analysis]. Modern Nyelvoktatás, 15(4). 90-93.

Lukácsi, Z. (2009). A synthesis of research on second language writing in English [Review of the book edited by I. Leki, A. Cumming , & T. Silva]. TESL-EJ, 13(1). 1-5.

Lukácsi, Z. (2009). Applying item response theory in language test item bank building [Review of the book by G. Szabó]. Modern Nyelvoktatás, 15(1-2). 122-124.

Lukácsi, Z. (2008). DIALANG: A saját nyelvtudásunkat értékelő szoftver [DIALANG: Language self-assessment software]. Modern Nyelvoktatás, 13(1). 95-96.

%d bloggers like this: